Vera Duivenvoorden

Mijn fotografische werk richt zich op sociaal-maatschappelijke onderwerpen en portret. Als fotograaf zet ik de kracht van het medium in om verhalen van mensen zichtbaar te maken. Onder mijn begeleiding documenteren zij hun eigen omgeving.

Mijn meest recente project is Zie je mij? Bij dit persoonlijke project volg ik zes jonge mantelzorgers. Via de foto’s en verhalen wil ik meer (h)erkenning creëren voor en over jonge mantelzorgers.

In 2012 ontwikkelde ik fotoproject Kijk!. Kinderen maken foto’s van hun omgeving aan de hand van een actueel thema en werken toe naar hun eigen expositie, die het thema door hún ogen laat zien. Kijk! Is nog steeds in uitvoering in Amsterdamse buurten. Vanuit dit project ontstond Stichting Magneet, die ik oprichtte om via fotografie – en andere (media en artistieke) disciplines – mensen met diverse culturele en sociaaleconomische achtergronden te verbinden.

Ben je geïnteresseerd in mijn werk of lijkt het je leuk om samen te werken, neem dan vooral contact met mij op!

Projecten: Praten met je ogen & Worden wat je wil!
Onder mijn begeleiding fotograferen leerlingen uit het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs hun wereld.
Ik ontwikkel samen met maatschappelijke organisaties participatieve projecten waarbij ik de kracht van fotografie in zet om verhalen van mensen zichtbaar te maken.